PIK Novosti
novosti, akcije, novi proizvodi...

POVRATAK

Prijava tražbina - mjenice / Claim registration – Bills of Exchange

Prijava tražbina - mjenice

1. Svi imatelji mjenica na dan 9. 4. 2017. prijavljuju tražbinu po mjenici do 9.6.2017.

2. Prilikom prijave tražbina i/ili  podnošenja po mjenici potrebno je dostaviti:

  • Ovjerenu fotokopiju mjenice s obje strane – posebno mora biti vidljiv serijski broj mjenice te redoslijed indosmana na poleđini mjenice
  • Dokumentaciju osnovnog temeljnog posla temeljem kojeg je izdana mjenica
  • Dokumentaciju posla temeljem kojeg je mjenica došla u posjed trenutnog imatelja mjenice (zadnji indosman)

3. Imatelji mjenice (remitenti na mjenici) ne smiju vraćati mjenice izdavatelju mjenice.

4. Regresni dužnici (solidarni dužnici/jamci stečajnog dužnika) koji još nisu platili za glavnog dužnika trebaju podnijeti zahtjev za osiguranje iznosa što će ga platiti za dužnika razmjerno iznosu koji bi im pripao kao stečajnim vjerovnicima prema članku 143. stavku 2. Stečajnog zakona, jer još nemaju tražbinu, no trebaju objasniti na koji način su oni postali regresni dužnici i potkrijepiti zahtjev pratećom dokumentacijom kojom se to dokazuje.

5. Regresni dužnici (solidarni dužnici/jamci stečajnog dužnika) koji su već izvršili isplatu (prije ili nakon otvaranja postupka izvanredne uprave) stekli su pravo regresa i svoju tražbinu mogu ostvarivati podnošenjem prijave, kao i svi drugi vjerovnici koristeći obrazac 18 u kojem trebaju navesti tko je bio imatelj mjenice i kako su je stekli.

6. U slučaju prijave tražbina mjenica u stranoj valuti primjenjivat će se prodajni tečaj Hrvatske narodne banke na dan otvaranja postupka izvanredne uprave, odnosno na dan 10. travnja 2017. godine.

Molimo da imate u vidu da gornje upute služe isključivo u informativne svrhe, i nisu namijenjeni, niti se u iste možete pouzdati kao u pravne savjete. Stoga Vas upućujemo da se konzultirate sa svojim pravnim savjetnicima radi ishođenja kvalificiranog pravnog savjeta kako biste ostvarili svoja prava u postupku izvanredne uprave.

 

Claim registration – Bills of Exchange

1. Each holder who held a Bill of Exchange on April 9th 2017 (a Holder) should register their claim by June 9th 2017.

2. When filing a claim and/or a request for registration of a contingent claim under a Bill of Exchange the following should be delivered:

  • A verified copy of both sides of the Bill of Exchange – the serial number and endorsements on the back of the Bill of Exchange must be visible
  • The documentation for the original transaction underlying the Bill of Exchange
  • The underlying documentation for the transaction that resulted in the Holder obtaining title to the Bill of Exchange from a previous holder (ie. that resulted in the last endorsement on the back of the Bill of Exchange)

3. A Holder of a Bill of Exchange  is not allowed to return must not return the Bill of Exchange to the issuer.

4. Secondary debtors (joint debtors/guarantors of the bankruptcy debtor) – who have not yet made any payments instead of the primary debtor should submit a request for registration of a contingent claim in the amount equal to the amount they would be entitled to as a bankruptcy creditor according to Art. 143, Section 2 of the Bankruptcy Law, and provide all documentation evidencing their obligations as a secondary debtor under the Bill of Exchange

5. Secondary debtors (joint debtors/guarantors of the bankruptcy debtor) – who have already made payments instead of the primary debtor (prior to or following the activation of extraordinary administration) and have obtained the right of recourse can register their claim in the same way as other creditors, by using Form 18 in which they should name the holder of the Bill of Exchange and how it was acquired

6. Where a claim based on Bills of Exchange is in a foreign currency, the applicable exchange rate shall be the bid price of the Croatian National Bank (HNB) on the day when the Extraordinary Administration was activated, April 10th 2017.

Please note that the instructions above are for information only and are not meant as, and should not be relied on as legal advice. We encourage you to consult your legal advisors in order to receive legal advice from a qualified source and to secure your rights in the process of extraordinary administration.

PIK Vrbovec je najveća mesna industrija u Hrvatskoj s više od 80 godina tradicije u proizvodnji mesa i mesnih prerađevina.

Prijavite se na naš newsletter

Prijavite se na naš newsletter i dobit ćete ravno u vaš e-mail sandučić ekskluzivne novosti koje nećete naći nigdje drugdje!

Izjava o tajnosti i povjerljivosti podataka
Opći uvjeti korištenja
Obavijest o korištenju kolačića